Danh sách tin trong mục


Dự án Luật đất đai (sửa đổi). (Hội thảo phản biện ngày 15/9/2022)
12/9/2022. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.
Hội nghị lấy ý kiến hoàn chỉnh Luật MTTQ Việt Nam
Sáng 27/3/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; MTTQ huyện Chi Lăng, MTTQ thành phố Lạng Sơn, MTTQ một số xã, phường của thành phố. Đồng chí Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.
HTX kiểu mới – luồng gió lành cho hàng triệu xã viên
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần bắt đầu từ những công việc cụ thể nhất, sát sườn nhất đối với nông dân đó là đổi mới hoạt động của HTX, thay đổi cách tư duy xưa cũ về HTX, qua đó tạo ra động lực phát triển mới nhằm nâng cao đời sống người nông dân một nắng hai sương.

Lịch công tác


Hình ảnh