Danh sách tin trong mục


Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Khối 3 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Chiều ngày 07/11/2015, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) tại Khối 3, Phường Tam Thanh.

Lịch công tác


Hình ảnh