Sáng ngày 16/3/2021, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có đồng chí Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện và các đồng chí lãnh đạo Ban bầu cử huyện, lãnh đạo Ủy  ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

IMG_3149.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử ở địa phương. Qua báo cáo, huyện không có người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX,  nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó: 33 đại biểu nữ chiếm 47,14%; 33 đại biểu dưới 40 tuổi (tuổi trẻ) chiếm 47,14%; 10 đại biểu ngoài Đảng chiếm 14,28%; 31 đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 44,28%. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tiến hành hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3 theo quy định.

                                                        Đào Thị Phương Lan

                                        Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh