Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn Hữu Lũng. Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này, công tác triển khai bầu cử đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Hữu Lũng đặc biệt quan tâm, đồng thời chỉ đạo các biện pháp cấp bách vừa chống dịch, vừa thực hiện tốt quy trình các bước công tác bầu cử.

Từ ngày 06/5 đến hết ngày 18/5 công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử được Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai và đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Do tình hình dịch bệnh Covid – 19  diễn biến phức tạp nên việc tổ chức tiếp xúc cử tri đã phải thay đổi hình thức để phù hợp với tình hình, vừa triển khai công tác bầu cử vừa phòng, chống dịch.

IMG_3577.jpg
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 huyện tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri

Hội nghi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội với cử tri vận động bầu cử

Hội nghị diễn ra từ ngày 12/5/2021, tại nhà Văn hóa Trung tâm huyện, hội nghị chuyển từ hình thức tập trung sang trực tuyến với 23 điểm cầu các xã và 01 điểm cầu trung tâm với tổng số 645 cử tri tham dự.

 Hội nghi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với cử tri vận động bầu cử

Trong 02 ngày từ ngày 17-18/5/2021, Hội nghi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh với cử tri vận động bầu cử diễn ra tại nhà văn hóa trung tâm huyện bằng hình thức trực tuyến với tổng số 700 cử tri tham dự. Trong đó, 24 điểm cầu các xã, thị trấn và 01 điểm cầu Trung tâm; để đảm bảo công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế nên mỗi điểm cầu xã chỉ triệu tập tối thiểu 25 cử tri tham dự. Tại hai Hội nghị đã có  24  cử tri phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí với các chương trình hành động  của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn, nếu các ứng cử viên dù trúng cử hay không trúng cử, trên cương vị công tác của mình, quan tâm đến các chương trình, chính sách an sinh xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Các ý kiến đã được đại diện người ứng cử tiếp thu, trao đổi chân tình, cởi mở với cử tri.

IMG_3573.jpg

        Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với cử tri tại hội nghị

Hội nghi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND huyện với cử tri vận động bầu cử

Hội nghị diễn ra từ ngày 10 -16/5/2021. Huyện đã tổ chức 05 hội nghị bằng hình thức trực tiếp tại các xã Nhật Tiến, Vân Nham, Minh Tiến, Nhật Tiến và Thị trấn Hữu Lũng; do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên 17 xã còn lại tổ chức bằng hình thức trực tuyến với tổng số 3.600 lượt cử tri tham dự ở 24 điểm cầu các xã, thị trấn.

Hội nghi tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND xã với cử tri vận động bầu cử

Từ ngày 06 -13/5/2021, đã có167/203  khu dân cư tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp. Nhưng đến ngày 14-18/5, 67/203 khu dân cư thuộc 12 xã có nguy cơ bùng phát dịch phải chuyển sang hình thức biên tập tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên để phát trên loa phát thanh của thôn, đồng thời phát phiếu bày tỏ ý kiến cho các cử tri để tổng hợp kết quả. Cho đến ngày 18/5/2021 các xã, thị trấn đã hoàn thành hội nghị tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã với cử tri để vận động bầu cử.

IMG_3527.jpg

 Hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND Thị trấn với cử tri Khu An Ninh

Để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện xác định công tác chuẩn bị phải được thực hiện tốt. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch bầu cử, huyện đang đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trên tinh thần vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, vừa nêu cao tính chủ động trong phòng, chống dịch COVID – 19; cùng sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Hữu Lũng sẽ diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thành công tốt đẹp./.

                                                   Đào Thị Phương Lan

                                   Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh