STT Tên File upload
1 1. 138-KH-MTTQ-BTT ngày hội trình lanh đạo (chuẩn).signed.pdf Tải xuống file đính kèm
2 1. 138-KH-MTTQ-BTT ngày hội trình lanh đạo (chuẩn).docx Tải xuống file đính kèm
3 2. Đề cương tuyên truyền 2021.doc Tải xuống file đính kèm
4 3. Đề cương báo cáo nhanh năm 2021.doc Tải xuống file đính kèm
5 4. Biểu tổng hợp kết quả Ngày hội 2021.doc Tải xuống file đính kèm

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh