STT Tên File upload
1 139-KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt covid.signed.pdf Tải xuống file đính kèm
2 139 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt covid.doc Tải xuống file đính kèm
3 27-HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức biểu dương, khen thưởng PC Covid 19.signed.pdf Tải xuống file đính kèm

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh