Ngày 05/4/2022, tại Huyện ủy Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2022 đối với khối đoàn thể huyện. Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; tham dự có các đồng chí lãnh đạo MTTQ, Ban dân vận và các đoàn thể huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận đã báo cáo kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022; theo đó, các thành viên đã phát biểu thảo luận những nội dung, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quý II năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ghi nhận đánh giá những kết quả MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện trong 03 tháng đầu năm trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời đồng chí chỉ đạo các nhiệm vụ cần tổ chức, thực hiện tốt trong quý II và năm 2022: Cần rà soát và ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung phối hợp tuyên truyền thực hiện trong công tác bầu cử trưởng thôn; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống Covid cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi; Giao MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội làm việc cụ thể với 02 xã về đích NTM Hồ Sơn, Vân Nham rà soát, có kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí 15, 17, 18 về đích NTM; Cần xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên trong công tác  tuyên truyền giải pháp mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh thực hiện các cửa hàng số nhằm phát triển kinh tế; tăng cường chỉ đạo đại hội Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh cấp cơ sở đạt kết quả theo kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần cùng toàn Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

  Đào Thị Phương Lan

                                          Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh