Ngày 4/7/2022, tại huyện Văn Quan, Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.

Tham dự tập huấn có 70 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng, Phó và một số thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; cán bộ chuyên trách của Uỷ ban MTTQ huyện Văn Quan.

b8b82eae7559b607ef48.jpg

Ảnh: Lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban MTTQ tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn

Trong chương trình, các đại biểu được phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công; các văn bản của Nhà nước, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan đến công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, trao đổi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ban trên, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

 HOÀNG HUẤN, Báo Lạng Sơn

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh