– Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị lần thứ tám của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra chiều 15/7.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh, các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng và ủng hộ. Trong đó, Nhân dân đã hiến hơn 55.900m² đất, đóng góp trên 115.800 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ và có sự lan tỏa sâu rộng, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được tổ chức bài bản, có chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã giám sát được 184 cuộc; tổ chức được 12 hội thảo phản biện xã hội, tổng hợp được 91 ý kiến phản biện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm làm rõ hơn kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Cùng đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; chủ động thông tin hai chiều, nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, hạn chế tối đa việc phát sinh những vụ việc phức tạp ở địa phương, cơ sở; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí lưu ý, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng.

Trong chương trình, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức kiện toàn, bổ sung Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

HOÀNG HUẤN, Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh