Từ ngày 14-25/07/2022, MTTQ và các đoàn thể huyện huyện Hữu Lũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Công an huyện đã tổ chức 10 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 tại các thôn trên địa bàn xã Vân Nham và xã Hồ Sơn theo chương trình tuyên truyền vận động giúp người dân nắm bắt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí về đích NTM. Dự và tham gia trực tiếp lên lớp tuyên truyền có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, cán bộ Bảo hiểm xã hội, phòng Tài Nguyên và Môi Trường, cán bộ Công an huyện; thành phần địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và 780 đại diện hộ gia đình tại 10 lớp tuyên truyền thuộc thôn Tám Nhăm, Đồng Gia, Nhất Hà xã Hồ Sơn; thôn Đồng Mỷ, Chùa Lầy, Hét, Phổng, Gióng, Lương, Toàn Tâm xã Vân Nham.

IMG_7763.jpg

Lãnh đạo MTTQ huyện phát biểu khai mạc lớp tuyên truyền tại xã Hồ Sơn

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phối hợp triển khai tuyên truyền 03 nội dung: tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách về BHYT; Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện hoàn thiện các chỉ số về môi trường góp phần hoàn thiện các tiêu chí về đích NTM có liên quan đến môi trường (vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; đảm bảo sạch làng, sạch ngõ, sạch nhà); Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác ATGT, phòng cháy, chữa cháy trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Đây là những vấn đề cần tổ chức vận động người dân thực hiện tốt các chỉ số hoàn thiện tiêu chí 15 (15.1 Bảo hiểm y tế) thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia NTM; Tiêu chí 17 về Môi trường và tuyên truyền người dân tham gia giao thông an toàn, đúng luật.

IMG_7738.jpg

Cán bộ cơ quan Bảo hiểm tham gia tuyên truyền tại thôn Gióng xã Vân Nham

Trên cơ sở các nội dung do báo cáo viên truyền đạt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến với những nội dung chưa rõ, chưa nắm; các cơ quan chuyên môn đã trao đổi phân tích để đại biểu nắm rõ những nội dung được tuyên truyền tại hội nghị.

IMG_7766.jpg

Cán bộ cơ quan Công an huyện tham gia tuyên truyền tại thôn Đồng Mỷ  xã Vân Nham

Căn cứ kế hoạch MTTQ phân công các tổ chức chính trị - xã hội phụ trách các thôn, các đơn vị đã bám sát địa bàn thôn, cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền các lớp tuyên truyền; sau tuyên truyền, các đơn vị sẽ bám sát cơ sở hướng dẫn, đôn đốc cơ sở vận động người dân thực hiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM do MTTQ và các đoàn thể phụ trách theo kế hoạch đề ra.

IMG_7811.jpg

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại thôn Toàn Tâm xã Vân Nham

Qua tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc phối hợp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã Vân Nham và xã Hồ Sơn.

                                                                         Đào Thị Phương Lan

                                                         Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh