Từ ngày 01 - 13/7/2022, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Hoàng Thị Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, nắm tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 tại 4 phường, xã và 12 Ban công tác Mặt trận các khối, thôn trên địa bàn thành phố.

1sfsdh.jpg

2mssli66egs.jpg

Kiểm tra công tác Mặt trận xã Mai Pha, xã Quảng Lạc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các Ban công tác Mặt trận trên địa bàn đã triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp chăm lo đời sống Nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động phối hợp, thống nhất hành động với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên và khối, thôn tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Cùng với đó, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng Nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cấp, xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống; thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác Mặt trận đã đề ra.

3asfanfnhm.jpg

4fnsdgsfy.jpg

Kiểm tra công tác Mặt trận phường Vĩnh Trại, phường Chi Lăng


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá, ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai nhiệm vụ của các đồng chí làm công tác Mặt trận tại địa phương, đồng thời chỉ ra những vẫn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; tích cực thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của thành phố theo tiến độ quy định; nâng cao chất lượng các mô hình trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giám sát, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.


Tin, ảnh: Nông Thuý Na - Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng Sơn

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh