– Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã tích cực phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt hiệu quả, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL đến Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh. Từ đó, MTTQ các cấp đã đưa công tác PBGDPL vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với các cuộc vận động, phong trào. Trong đó, chú trọng phối hợp các lực lượng, tổ chức đoàn thể duy trì nhóm nòng cốt, các mô hình, câu lạc bộ về tuyên truyền pháp luật. Các hình thức và hoạt động tuyên truyền PBGDPL ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định, các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, những lĩnh vực dễ phát sinh đơn thư khiến kiện, dễ tạo thành điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào Dao Thanh Y, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú như: lồng ghép với tập huấn công tác MTTQ; họp thôn, tổ dân phố; sinh hoạt của các chi hội đoàn thể ở khu dân cư; hệ thống loa truyền thanh xã, phường thị trấn… Từ năm 2012 đến nay, Uỷ ban MTTQ các cấp đã tuyên truyền pháp luật được trên 35.000 cuộc với trên 2,5 triệu lượt người nghe.

Cùng với đó, công tác PBGDPL đã được MTTQ các cấp gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Ông Mai Như Hải, thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập cho biết: Qua dự các hội nghị PBGDPL, tôi đã được nâng cao kiến thức về pháp luật. Từ đó, tôi và gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua. Gia đình tôi đã hiến hơn 200m2 đất cho xã làm nhà văn hóa thôn, để chung tay đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Điểm nhấn của công tác PBGDPL được MTTQ các cấp phát huy vai trò, triển khai hiệu quả đó là phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình điển hình gắn với hoạt động PBGDPL như: duy trì hơn 400 nhóm nòng cốt phục vụ công tác tuyên truyền tại khu dân cư; kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở tại 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cùng hàng trăm mô hình liên quan đến pháp luật như: mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông; khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy; khu dân cư không bạo lực gia đình… Bà Lương Thị Điều, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng cho biết: Hiện nay, khu có 133 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Với chức năng nhiệm vụ của mặt trận, chúng tôi thường xuyên phát huy vai trò của nhóm nòng cốt, tổ hòa giải ở cơ sở để vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, chấp hành pháp luật. Đồng thời, các thành viên ban công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Từ đó, Nhân dân trong khu tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào, hoạt động, tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Năm 2022, toàn khu có 128/133 hộ đạt gia đình văn hóa, tăng 5 hộ so với năm 2021, khu đạt khu dân cư văn hóa.

Thông qua  công tác PBGDPL đã giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác mặt trận. Đơn cử như năm 2021, Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, góp phần vào thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu đạt 99,99% (đứng thứ hai cả nước). Từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy Ban MTTQ các cấp đã phối hợp vận động Nhân dân hiến trên 55.000m2 đất để làm đường và làm công trình công cộng, đóng góp hơn 100.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới… Đầu tháng 11/2022, Ủy Ban MTTQ tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong thực hiện Luật PBGDPL năm 2012 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

DƯƠNG DUYÊN

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh