Ngày 14/4/2023, Ủy ban MTTQ huyện Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 02 đại biểu nguyên lãnh đạo UBND, HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan liên quan; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; các thành viên Ban tư vấn văn hóa xã hội MTTQ huyện; Lãnh đạo UBND, MTTQ và cán bộ địa chính xã Đồng Tân; Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn Rừng Rong xã Đồng Tân.

IMG_9366 (1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo là phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện thông qua dự thảo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản biện vào một số nội dung, như: Về chủ trương, sự cần thiết của dự án; tính khả thi, phù hợp thực tiễn của địa phương; tính đúng đắn, khoa học; dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Với tinh thần dân chủ, các ý kiến phản biện đều có sự lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện. Hội nghị đã ghi nhận được 09 ý kiến phản biện, các ý kiến đều đồng tình với chủ trương của Dự án, phân tích sâu sắc tính khả thi khi Dự án thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến đã phân tích, đại biểu còn băn khoăn trước mốt số khó khăn như: Hiện nay đang giai đoạn giao thời thực hiện Luật đất đai (sửa đổi) sẽ có những khó khăn khi thực hiện bởi các nội dung triển khai văn bản mới có kịp thời, đồng bộ không; những tác động bởi môi trường, việc bố trí tái định cư cho các hộ có đất trong dự án…các ý kiến đã được cơ quan soạn thảo, nhà tư vấn và lãnh đạo UBND huyện tiếp thu giải trình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, lãnh dạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến đại biểu; sau hội nghị sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vào Dự án để việc triển khai thực hiện khả thi. Thông qua hội nghị, đã thể hiện được chức năng, vị trí, vai trò của MTTQ trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế “Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”.

  Đào Thị Phương Lan

                                               Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng


STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh