Đoàn kiểm tra, khảo sát của MTTQ tỉnh làm việc tại xã Thiện Tân

18/5/2023. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.

Ngày 17/5/2023, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn làm việc tại xã Thiện Tân. Dự buổi làm việc có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực và các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiện Tân.

image_50431489.JPG

Đồng chí Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, MTTQ Việt Nam huyện, xã đã thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Theo báo cáo: Trong 05 năm thực hiện Nghị quyết, MTTQ huyện đã chủ trì giám sát được 120 cuộc; giám sát thông qua báo cáo 13 xã, thị trấn; phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội huyện giám sát được 63 cuộc; phối hợp với các cơ quan đơn vị như HĐND, hai ban HĐND huyện, Viện kiểm sát... giám sát được 214 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn giám sát được 510 cuộc. Đối với xã Thiện tân: Giám sát được 14 cuộc, thành lập 05 đoàn giám sát; Giám sát của Ban thanh tra nhân dân được 05 cuộc; Giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng được 13 cuộc. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã đã gửi các kiến nghị đến UBND, các cơ quan đơn vị được giám sát xem xét, giải quyết.

          Đối với công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 03 hội nghị phản biện đối với các dự thảo chương trình, kế hoạch của HĐND, UBND huyện. Đồng thời, tham gia phản biện bằng hình thức góp ý vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung, các nội dung các văn bản thuộc các lĩnh vực đảm bảo theo quy định.

          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện NQLT 403 như: Năng lực, kinh nghiệm, sự am hiểu chuyên môn về một số lĩnh vực, chuyên đề, nội dung giám sát, phản biện xã hội của cán bộ tại một số địa phương còn hạn chế; kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đảm bảo; việc phát huy quyền của nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế nhất định... Đoàn đã đi kiểm tra một công trình giám sát đầu tư cộng đồng của Khu dân cư tại thôn Mỏ Vàng.

image_6487327 (3).JPG

          Các thành viên đoàn kiểm tra công trình GSĐTĐ tại Khu Dân cư Mỏ Vàng

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện NQLT số 403 trên địa bàn huyện và xã. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới:  Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về NQLT số 403 và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phối hợp, chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội bằng các phương pháp giám sát, phản biện phù hợp.

                                                                               Đào Thị Phương Lan

                                                               Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh