– Chiều 27/10 Đoàn Giám sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2023 tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan.

Đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện dự án trên địa bàn xã

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Giáp, giai đoạn 2021 – 2023, xã có 8 dự án, công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, năm 2022 có 3 dự án là dự án trồng cây Trám đen, dự án chăn nuôi lợn nái và công trình duy tu, bảo dưỡng đường Bản Chạp – Nà Dảo. Tổng vốn thực hiện các dự án là 598 triệu đồng, qua triển khai các công trình, dự án đã giải ngân, bàn giao, đưa vào sử dụng đạt 100% tiến độ.

Năm 2023, xã tiếp tục triển khai 5 dự án, trong đó có 1 dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tổng vốn thực hiện là 640 triệu đồng (giải ngân đạt 50%); 4 dự án từ vốn sự nghiệp là hơn 1,8 tỷ đồng gồm dự án trồng cây trám đen, dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, dự án chăn nuôi lợn thịt và công trình duy tu bảo dưỡng đường Nà Bản – Bắc Nam. Qua triển khai đến nay đạt trên 90% tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận buổi giám sát

Quá trình thực hiện các dự án, công trình luôn được cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm, phối hợp tuyên truyền; quá trình lựa chọn đối tượng tham gia được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, có sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư. Qua đó, đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo huyện Văn Quan, xã Đồng Giáp đã thảo luận, làm rõ thêm những mặt đạt được, nêu những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền xã Đồng Giáp trong triển khai thực hiện các dự án.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền xã cần tiếp tục chủ động triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ đề ra; quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các dự án, nhất là dự án giảm nghèo; tích tực triển khai giám sát, đôn đốc quá trình triển khai dự án ở cơ sở; quan tâm nhân rộng các mô hình, dự án có hiệu quả về kinh tế; nâng cao vai trò của người uy tín trên địa bàn trong tuyên truyền, vận động người dân; thường xuyên có đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết để đưa ra định hướng triển khai hiệu quả các dự án, công trình.

THẢO NGUYÊN -Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh