Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 – Sáng 29/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã và các thôn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77 ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; đại diện Viện Xây dựng đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Viện Khoa học tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Trấn Yên là xã vùng III của huyện Bắc Sơn, có 1.484 hộ gia đình, sinh sống tại 15 thôn, bản. Đảng bộ xã có 22 chi bộ, với 476 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện đạt và vượt 10/22 chỉ tiêu, 6/22 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên và 6/22 chỉ tiêu đạt dưới 60% so với chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, rộng khắp, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trấn Yên báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ với đoàn công tác

Bên cạnh đó, xã còn gặp nhiều khó khăn như: có thôn chưa được phủ sóng điện thoại, chưa đảm bảo được nước sinh hoạt; kinh tế phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã, người hoạt động không chuyên trách ở các thôn đã báo cáo các vấn đề mà đoàn công tác quan tâm như: về thực hiện Nghị quyết 77, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện, phân công các đảng ủy viên, lãnh đạo một số đoàn thể phụ trách, theo dõi hỗ trợ các thôn, hộ gia đình trên địa bàn; chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên phụ trách theo dõi, hỗ trợ các gia đình trong khu dân cư. Đồng thời nêu một số khó khăn trong hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội tại xã, thôn như: địa bàn thôn rộng, đi lại khó khăn; một số người hoạt động không chuyên trách phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, kinh phí hoạt động của các tổ chức còn hạn chế… Bên cạnh đó, xã nêu một số đề xuất kiến nghị với đoàn công tác như: quan tâm cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh đoạn qua địa bàn xã, hỗ trợ xây dựng công trình chứa nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; quan tâm phủ sóng điện thoại, tôn tạo di tích đình Làng Mỏ, nâng mức phụ cấp đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn….

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền xã thời gian qua.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Làng Mỏ, xã Trấn Yên nêu ý kiến với đoàn công tác

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò các tổ chức chính trị – xã hội, trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn trên địa bàn. Cán bộ, công chức cần thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, gắn bó mật thiết với dân, kịp thời giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho người dân. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 77, đồng chí đề nghị cấp ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện, đồng thời đề ra giải pháp để thực hiện hiệu quả, đưa nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh: Những thông tin tại buổi làm việc là cơ sở thực tiễn quan trọng để lãnh đạo các cấp nghiên cứu, điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ đồng thời đây cũng là luận cứ bổ sung cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Một số vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn”. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các sở, ngành của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao vai trò, hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội; đại diện Viện Xây dựng đảng, Viện Khoa học tổ chức cán bộ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ bổ sung thông tin, hoàn thiện đề tài trong thời gian tới.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo huyện Bắc Sơn tiếp thu và xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

HOÀNG HUẤN - PHƯƠNG DUNG
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh