Hội nghị lấy ý kiến hoàn chỉnh Luật MTTQ Việt Nam

Sáng 27/3/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; MTTQ huyện Chi Lăng, MTTQ thành phố Lạng Sơn, MTTQ một số xã, phường của thành phố. Đồng chí Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Luật MTTQ Việt Nam được Quốc hội ban hành lần đầu tiên vào năm 1999. Từ đó đến nay, có những vấn đề mới liên quan đến công tác mặt trận phát sinh nên Luật cần được sửa đổi, phù hợp với tình hình mới. Dự án luật lần này bao gồm 8 chương, 41 điều.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với bố cục trình bày của dự án luật. Về nội dung, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về phạm vi điều chỉnh của luật, về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Đồng thời đi vào những vấn đề vấn đề cụ thể được nêu tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của dự án luật. Đặc biệt, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ nêu tại Chương V và Chương VI được các đại biểu rất quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, các quy định về giám sát, phản biện còn chung chung, chưa cụ thể. Chẳng hạn, đối tượng phản biện còn hẹp, chủ yếu là dự thảo văn bản, đề nghị quy định rõ MTTQ Việt Nam được phản biện trên lĩnh vực nào... Bên cạnh nội dung, các ý kiến cũng chỉ ra nhiều thuật ngữ, cụm từ trong dự án luật còn chung chung và chưa có sự thống nhất.

Trên tinh thần trao đổi, thảo luận cởi mở, đồng chí Trần Thị Hoa Sinh đã chia sẻ, giải thích thêm một số quy định mới của Hiến pháp về vị trí, vai trò của cơ quan MTTQ, lưu ý thêm Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về cơ chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Đồng chí ghi nhận và tiếp thu các ý kiến hợp lý, xác đáng của đại biểu; từ đó sẽ tổng hợp và trình lên cấp trên, góp phần hoàn chỉnh, đưa Luật MTTQ Việt Nam đi vào cuộc sống sau khi có hiệu lực.
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh