Ngày 29/9/2016, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức ký kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

        Các nội dung chính trong cam kết phối hợp hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gồm: Đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm; phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng tôn giáo. Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nhân rộng các mô hình ở cộng đồng. Triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của các tôn giáo, trong đó có nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi tôn giáo…

        Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nông Thị Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh mong muốn: Các tôn giáo trên cơ sở giáo lý của mình, với truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo” tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; xóa bỏ những thói quen gây ô nhiễm môi trường; xây dựng cơ sở tôn giáo, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh Lạng Sơn giàu đẹp, văn minh.

KHÁNH LY - Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh