Chiều 10/1/2018, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh. 

22.JPG

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh 

Thực hiện các nội dung giao ước thi đua năm 2017, cụm thi đua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, hướng nhiều hoạt động về cơ sở; gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đồng hành thực hiện an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo. Trong đó, MTTQ đã vận động nhân dân hiến 100.000m² đất làm đường và xây dựng công trình công cộng; Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hỗ trợ tặng tặng trên 2.350 suất học bổng cho học sinh, xây mới và sửa chữa 29 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kết quả chấm điểm thi đua, Ủy ban MTTQ tỉnh được đề nghị tặng Cờ thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh được đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh. Hội nghị cũng đã nhất trí đề xuất UBND tặng bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh vì thành tích thi đua năm 2017.

11.JPG

Ảnh 2: Đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
ký giao ước thi đua năm 2018.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã thảo luận, đề xuất các ý kiến để chương trình hành động, phong trào thi đua năm 2018 đạt kết quả cao. Đồng thời bầu cụm trưởng, cụm phó và ký giao ước thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: HOÀNG HUẤN

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh