Chiều 16/1/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2012 - 2017.

         Trên cơ sở nội dung phối hợp ký kết từ năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; không để xảy ra những vấn đề nổi cộm về sắc tộc, tôn giáo. Các chính sách dân tộc được 2 đơn vị chú trọng thực hiện. Năm năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện đã thăm hỏi và tặng trên 15.320 suất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng hợp được 21.700 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và đồng bào các dân tộc để phản ánh với các cấp, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

 IMG_1409.JPG

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình
phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2021.

Trong chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017 - 2021.

Tin, ảnh: HOÀNG HUẤN

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh