Đến ngày 24/5/2019, 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tạo điều kiện hướng tới đại hội  MTTQ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, ngay sau đại hội điểm của Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn (diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 26/3/2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện khác đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ tại địa phương mình. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để đại hội MTTQ các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn của toàn dân.

Kết quả, đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đã được tổ chức chu đáo, hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hầu hết các văn kiện đại hội đã đánh giá khá toàn diện về ưu điểm, chỉ rõ khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thực hiện các mặt công tác, thống nhất đưa ra chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là triển khai tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”…

Thành công lớn nhất của đại hội là cơ cấu nhân sự mang tính tiêu biểu, tính đại diện cao, đảm bảo tỷ lệ theo tinh thần Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư và Thông tri số 28/TT-MTTW - BTT ngày 6/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cụ thể, đại hội đã hiệp thương cử  616 vị Ủy viên Ủy ban; trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng đạt gần 25,2 %, tỷ lệ nữ đạt gần 35,4%; có 9/11 Chủ tịch Ủy ban MTTQ khoá mới là Thường vụ Huyện, Thành uỷ, có  2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ khoá mới là Huyện ủy viên.

Để đạt kết quả trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn Đại hội MTTQ các cấp; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, nắm tình hình Đại hội MTTQ các huyện, thành phố để kịp thời tham mưu, hướng dẫn những vướng mắc phát sinh tại các đơn vị. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự Đại hội, phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc về phối hợp tổ chức tốt đại hội.

IMG_0374.JPG

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tại đại hội Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố còn tổ chức phát động các phong trào thi đua, xây dựng từ 1 đến 2 công trình chào mừng đại hội, tập trung vào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhà văn hóa, đường dân sinh, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn…

Kết quả đạt được từ đại hội MTTQ cấp huyện, cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, kỳ vọng của nhân dân sẽ góp phần tạo nên thành công của đại hội MTTQ cấp tỉnh, hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bài, ảnh: HOÀNG HUẤN

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh