Thứ

Ngày/Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

2

24/6

- 7h30 Dự họp UBND tỉnh

- Đ/c Sơn

 

3

25/6

- Dự khánh thành nhà văn hoá tại Huyện Tràng Định

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c Thắng, BPT

- 7h xuất phát

- Dự khánh thành nhà văn hoá huyện Lộc Bình

- Đ/c Vân, đ/c Quân, BPT

 

4

26/6

- Họp Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

- Đ/c Vân

 

5

27/6

- 8h Dự lễ khánh thành đền Kỳ Cùng

- Đ/c Sơn

 

- 8h Dự HNTK Chỉ thị 35

- Đ/c Chủ tịch

 

6

28/6

 

 

 

7

29/6

 

 

 

Chủ nhật

30/6

 

 

 

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục


Hình ảnh