Từ ngày 23/9/2019 đến 02/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho 780 cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và một số trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong tỉnh.

         Ảnh hội nghị tập huấn.JPG

(Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt nội

Chuyên đề 1 tại Hội nghị tập huấn ngày 26-27/9/2019)

          Nội dung tập huấn gồm 6 chuyên đề: Thông tin kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phổ biến quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác dân tộc - tôn giáo trong tình hình hiện nay; Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; trao đổi và thảo luận những nội dung, nhiệm vụ mới về công tác Mặt trận...

           Qua hội nghị tập huấn, đã giúp các học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Mặt trận để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                             Tin bài, ảnh: Vy Thị Hồng Thúy

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh