Ngày 10/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị lần thứ Ba nhiệm kỳ 2019- 2024 tổ kết công tác mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

            Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp  và các tổ chức thành viên huyện Văn Quan đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. MTTQ các cấp đã phát huy tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

            Trong năm 2019, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Văn Quan đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật được trên 790 cuộc với trên 39.700 lượt người tham gia. Việc triển khai 2 cuộc vận động lớn được MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã có sức lan tỏa mạnh, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2019, qua bình xét toàn huyện có gần 9.830 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm gần 74%, có 88 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa chiếm gần 53%. Hoạt động của MTTQ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu và có nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện.

hcỳgyh.png

Tại hội nghị, có 25 tập thể và cá nhân đã được MTTQ các cấp biểu dương khen thưởng trong năm 2019./.

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh