Trong 02 ngày 17 và 19/3/2020, Uỷ ban MTTQ VN huyện Bắc Sơn đã tổ chức các Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo các Kế hoạch của UBND huyện Bắc Sơn: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn về xây dựng con người Bắc Sơn văn minh thân thiện, kỷ cương.

ẢNH HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN NGÀY 17.3.2020.JPG

            Dự Hội nghị có đ/c Hoàng Minh Tuyến, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Dương Trần Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Hoàng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện và có 43 lượt đại biểu tham dự hội nghị là các đ/c trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Các thành viên Ban tư vấn Uỷ ban MTTQ huyện; Một số chuyên gia thuộc lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nội dung dự thảo văn bản phản biện; Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản phản biện; Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; Phóng viên Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông huyện đến dự và đưa tin về hội nghị.

ẢNH HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN NGÀY 19.3.2020 (2).JPG

            Tại hội nghị có 09 ý kiến gửi đến hội nghị và có 26 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị. Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, trí tuệ, sâu sắc. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, cơ bản nhất trí các nội dung dự thảo Kế hoạch đều phù hợp với Nghị quyết cấp uỷ đề ra. Tuy nhiên cần phải xây dựng Kế hoạch cụ thể hơn và cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo Kế hoạch.

            Phát biểu kết thúc hội nghị đ/c Hoàng Minh Tuyến - UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương./.

Tin bài, ảnh: Hoàng Thị Thiều - UVTT UBMTTQVN huyện Bắc Sơn

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh