LSO-Sáng nay (27/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

           Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Ủy ban MTTQ một số huyện.


Đại biểu phát biểu ý kiến góp ý tại hội nghị

          Hội nghị đã nhận được 12 ý kiến phát biểu trực tiếp và 39 ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, góp ý vào nhiều nội dung, lĩnh vực và đề nghị điều chỉnh nhiều số liệu, cụm từ.

          Trong đó, đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020); dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng…

          Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu tập trung góp ý vào phần đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng cần căn cứ vào thực tiễn của địa phương để đánh giá thẳng thắn, khách quan; bổ sung số liệu, kết quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị – xã hội trong giai đoạn 2015 – 2020; trong công tác đối ngoại, cần bổ sung, đánh giá công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua.

          Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu góp ý vào các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều đại biểu đề nghị rà soát và xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn nhằm thu hút đầu tư, ưu tiên phát huy nội lực của tỉnh, tránh lệ thuộc những yếu tố khách quan, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, quan tâm vấn đề giải phóng mặt bằng…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể vào từng nội dung trong các dự thảo văn kiện. Những ý kiến đóng góp sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp thành từng nhóm vấn đề, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp thu.

HOÀNG HUẤN - Báo Lạng Sơn
 
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh