Chiều ngày 15/7/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy cùng đại diện các lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ban Dân vận và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

ead53c2add43211d7852.jpg

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

            Trong 6 tháng đầu năm 2020 Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Đình Lập đã tổ chức được 325 cuộc với 3.050 lượt nghe tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của chính phủ của tỉnh và của địa phương về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 được 2.000 với 60.000 lượt nghe, phát 11.726 tờ rơi. Phát động ủng hộ chòng chống dịch Covid - 19 và phòng chống thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được 150.000.000đ; ủng hộ phòng chống thiên tai được 120.000.000đ. Công tác đối ngoại được quan tâm, đã tặng 6.000 chiếc khẩu trang y tế cho huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”… tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Tiếp nhận hỗ trợ xây Nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung ương là 17 nhà với số tiền là 680.000.000đ, huyện hỗ trợ cho 01 nhà với số tiền là 10.000.000đ từ nguồn kinh phí của quỹ người nghèo; đến nay đã có 14 nhà làm xong. Công tác hòa giải trong 6 tháng đầu năm các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải 61 vụ, trong đó hòa giải thành được 19 vụ; phát huy tốt vai trò của người có uy tín tại cơ sở, qua đó không ngường tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp huyện Đình Lập đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; chỉ ra những tồn tại hạn chế cần điều chỉnh, khắc phục của MTTQ huyện;đồng thời định hướng một số nội dung hoạt động bổ sung vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm, qua đó nhằm phát huy tốt công tác mặt trận trong thời gian tới.

                                                                        THẾ LỰC – Ban Dân chủ - Pháp luật

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh