LSO-Chiều nay (1/11), đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Thôn Khòn Khuyên có 194 hộ dân với 837 nhân khẩu gồm 4 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Cao Lan cùng chung sống đoàn kết. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân trong thôn đã tập trung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2020 đạt 95,3%. Bên cạnh đó, người dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Nhân dân thôn Khòn Khuyên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn: Thời gian tới, thôn Khòn Khuyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, động viên, giúp đỡ các hộ còn khó khăn cùng vươn lên.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha

Đồng chí đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Khòn Khuyên tiếp tục tăng cường, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện hương ước, quy ước, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu giữ vững các tiêu chí, danh hiệu khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá đã đạt được, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo.

* Cùng ngày, đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại liên khu dân cư thôn Thâm Mè A – Thâm Mè B, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho người dân
liên khu dân cư Thâm Mè A- Thâm Mè B

Khu dân cư Thâm Mè A – Thâm Mè B có 195 hộ với 770 nhân khẩu, gồm có 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Hoa cùng sinh sống.

Những năm qua, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm chuyển biến rõ nét bộ mặt khu dân cư. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư.

Người dân 2 thôn đã phát huy nội lực phát triển kinh tế, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, khu dân cư không còn hộ thiếu đói giáp hạt, trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được thời gian qua của khu dân cư.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng
khu dân cư Thâm Mè A- Thâm Mè B

Đồng chí mong muốn: Trong thời gian tới, Nhân dân 2 thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh”, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

ĐÌNH QUYẾT – HOÀNG TÙNG - Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh