– Từ đầu tháng 11/2022 đến ngày 18/11, các khu dân cư trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết, với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Trong đó, ấn tượng hơn cả là các trò chơi, phần thi tại ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

HOÀNG HUẤN

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh