Ngày 23/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Bắc Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị thứ 2 tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện, kể từ sau đại hội điểm ở thành phố Lạng Sơn.

IMG_9289.JPG

Văn nghệ chào mừng đại hội

Tới dự có ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bắc Sơn và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Các phong trào, cuộc vận động được tích cực phối hợp triển khai, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác chăm lo cho người nghèo, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

            Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, năm 2014 là trên 17%, năm 2018 là hơn 16%; số khu dân cư và hộ gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong 5 năm qua, toàn huyện có trên 157.000 lượt hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 517 lượt thôn bản, khu phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.

IMG_9365.JPG

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bức trướng cho đoàn chủ tịch đại hội. 

             Tại đại hội, đại diện MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên đã thảo luận, trao đổi các ý kiến nhằm thực hiện tốt các mặt công tác trong nhiệm kỳ mới.

            Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 59 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XIV đã cử 3 đồng chí vào Ban Thường trực. Đồng thời, đại hội đã cử đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQ cấp trên.  

Tin, ảnh: Hoàng Huấn - Báo Lạng Sơn


STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh