(LSO) – Nếu như năm 2014, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa ở huyện Đình Lập chiếm hơn 54%; khu dân cư văn hóa chỉ chiếm 28%, thì đến năm 2018, số gia đình văn hóa vươn lên chiếm trên 80%, khu văn hóa chiếm gần 73,2%, tăng trên 45% so với năm 2014. Có được kết quả đó là nhờ các cấp, các ngành, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc huyện.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đình Lập đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Hoàng Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đình Lập cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được MTTQ các cấp trên địa bàn triển khai đạt hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Người dân thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập thu hoạch chè

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn huyện có 152 hộ gia đình hiến trên 55.000 m² đất và hơn 20.000 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông nông thôn… Đến nay, toàn huyện có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đình Lập, Cường Lợi,  Bính Xá và Bắc Xa. MTTQ huyện cũng đã phối hợp với các xã này tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chương trình và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng hỗ trợ nhân dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, giúp nhau về vốn, cây con giống, kinh nghiệm, ngày công lao động… Qua đó, nhiều mô hình kinh tế đã được hình thành, nhân rộng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn gần 23%, giảm gần 18% so với năm 2013.

Về đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, hoạt động từ thiện, nhân đạo, MTTQ các cấp ở Đình Lập thường xuyên vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ phục vụ công tác cứu trợ hộ nghèo, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; phối hợp duy trì công tác đền ơn, đáp nghĩa… Từ năm 2014 đến nay, nhân dân toàn huyện đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào các loại quỹ, ủng hộ tặng trên 20.600 suất quà cho hộ nghèo và thực hiện công tác cứu trợ đột xuất.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được MTTQ huyện chú trọng, góp phần huy động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 5 năm qua, nhân dân đã cung cấp trên 200 nguồn tin tố giác tội phạm, hỗ trợ đắc lực cho cơ quan chức năng điều tra khám phá án.

Bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Bình cho biết: Thái Bình là một trong những xã nghèo của huyện Đình Lập, ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật và các lĩnh vực khác của nhân dân trước đây có phần hạn chế. Nhưng nhờ được tuyên truyền, nhân dân ngày càng đồng lòng, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau về mọi mặt, đặc biệt là cùng nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Đình Lập tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phấn đấu hàng năm có trên 81%  số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; trên 75% thôn bản, khu phố đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hoá”.

Nguồn: HOÀNG HUẤN - Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh