Nếu như năm 2014, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa ở huyện Đình Lập chiếm hơn 54%; khu dân cư văn hóa chỉ chiếm 28%, thì đến năm 2018, số gia đình văn hóa vươn lên chiếm trên 80%, khu văn hóa chiếm gần 73,2%, tăng trên 45% so với năm 2014. Có được kết quả đó là nhờ các cấp, các ngành, đặc biệt là MTTQ huyện.

Theo ông Hoàng Văn Viên- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đình Lập, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được MTTQ các cấp trên địa bàn triển khai đạt hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn huyện có 152 hộ gia đình hiến trên 55.000 m² đất và hơn 20.000 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông nông thôn… Đến nay, toàn huyện có 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đình Lập, Cường Lợi,  Bính Xá và Bắc Xa. MTTQ huyện cũng đã phối hợp với các xã này tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chương trình và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn gần 23%, giảm gần 18% so với năm 2013.


Nguồn: Hoàng Huấn - Báo Đại Đoàn Kết

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh