LSO-Sáng nay (12/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiến hành phiên chính thức.


Đ
ồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Dự đại hội, về phía trung ương có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở ban, ngành của tỉnh cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và ngày càng nâng cao chất lượng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có bước phát triển mới, hình thành rõ hơn về cơ chế và phương thức thực hiện. Các hoạt động vì an sinh xã hội, hướng về biên giới, biển đảo tiếp tục được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức.

Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Đến nay, số thôn bản, khối phố trong toàn tỉnh đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa chiếm 53,2%, tăng 13,4%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá chiếm 75,1%, tăng 8,3% so với năm 2014.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và trung ương tặng hoa chúc mừng
Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Về chỉ tiêu: phấn đấu hằng năm có từ 54% số thôn bản, khu phố trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá; trên 75% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm giảm 3%…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: MTTQ và các đoàn thể cần xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động để các cấp, ngành, người dân hiểu và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…


Đại diện các tập thể nhận bằng khen tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ qua.

Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tích cực nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa MTTQ và các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, tránh chồng chéo; thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị…

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe công bố kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường trực và các chức danh. Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII tiếp tục được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.  Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi dự Đại hội đại biểu MTTQ cấp trên.


Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bức trướng cho đại hội

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng bức trướng cho đại hội với dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển”; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể, 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

HOÀNG HUẤN - Báo Lạng Sơn
STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh