LSO-Chiều 18/10/2019, Sở Tài nguyên – Môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021.


Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Sở Tài nguyên – Môi trường ký kết chương trình phối hợp

Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp trong công tác giữa Sở Tài nguyên – Môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để phát huy sức mạnh tập thể của các tổ chức chính trị – xã hội, cá nhân, sự đồng thuận của xã hội trong tuyên truyền, thực hiện ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra, hướng đến sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Theo đó, hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường phối hợp thường xuyên, liên tục để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và được cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, có sơ – tổng kết đánh giá quá trình triển khai trong giai đoạn. Trong đó, hai bên sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trong việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa dùng một lần; xây dựng các mô hình điểm trong việc phân loại rác thải tại nguồn và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và đánh giá các mô hình để biểu dương, khen thưởng, nhận rộng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách kịp thời các hoạt động phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa đến môi trường và sức khỏe con người, từ đó góp phần quan trọng bảo vệ môi trường của Lạng Sơn cũng như của Việt Nam và thế giới.

ANH DŨNG - Báo Lạng Sơn

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh