Chiều ngày 08/11/2019, Đoàn kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nông Dương Sơn Bí thư chi bộ làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo Chương trình số 12-CTr/CB, ngày 12/02/2019 của Chi bộ. Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí cấp ủy, các đồng chí ủy viên Thường trực, Trưởng các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

               Ảnh toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát.jpg            

(ảnh: Buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh)

 

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra, giám sát của chi bộ đã tiến hành kiểm tra 02 đồng chí đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ của đảng viên và giám sát 02 đồng chí đảng viên về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến, tự suy thoái” trong nội bộ (theo Quyết định số 11-QĐ/CB, ngày 23/7/2019 của chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát năm 2019).

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nông Dương Sơn – Bí thư chi bộ, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá và nhận định về kết quả của các đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, đồng chí trưởng đoàn cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp thu ý kiến, bổ sung báo cáo và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh./.

 

                         Tin, ảnh: Vi Thị Thảo – Chi ủy viên Chi bộ

                      Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh