Từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Dự án 5 về nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, tại UBND các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng và Lộc Bình.

IMG_5747.jpg
Ảnh: Đoàn giám sát tham quan mô hình trồng thông của người dân 
thôn Bản Gioòng, xã Tân Tác, huyện Văn Lãng.

          Qua giám sát cho thấy, các huyện đã chú trọng tổ chức tập huấn nâng cao nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Mặt khác, hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đã được các huyện triển khai thường xuyên. Hằng năm, UBND các huyện giao cho các phòng chuyên môn, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn theo từng quý. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện đều xây dựng kế hoạch, phối hợp kiểm tra, giám sát về thực hiện mục tiêu của chương trình.

          Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất hợp lý
của chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ví như tại Bắc Sơn, từ năm 2019 đến hết tháng 5/2020, huyện đã tổ chức được 15 cuộc tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với hơn 890 lượt người tham dự, giúp bà con ứng dụng hiệu quả vào lạo động, sản xuất.

          Tại buổi giám sát, đoàn công tác đã yêu cầu các huyện làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Dự án 5 về nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các huyện khắc phục trong thời gian tới. Trong chương trình, đoàn đã giám sát trực tiếp tại một số xã và tham quan mô hình kinh tế của người dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: HOÀNG HUẤN – Báo Lạng Sơn     

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh