LSO-Sáng nay (8/9), tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025.

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (HĐTĐKT) Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng 228 đại biểu điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc tại đại hội, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác TĐKT và công tác thi đua trong thời gian tới, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để áp dụng rộng rãi tiếp tục làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong chặng đường tới. Đặc biệt trong không khí Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước sẽ tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Trong những năm qua, phong trào TĐYN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt được những kết quả đáng khích lệ và ngày càng đi vào chiều sâu. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với những mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác, học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 7,8%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,5 triệu đồng (cao gấp 1,6 lần so với năm 2015). Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm ước đạt 31.998 tỷ đồng. Trong giai đoạn, có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 79%. Đến nay, toàn tỉnh đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 29,46%) và công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 3,61%…

Trong 5 năm qua, công tác TĐKT đã được quan tâm và có nhiều đổi mới, cấp sơ sở đã khen thưởng gần 9.000 chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 10.200 lượt tập thể, 45.000 lượt cá nhân; cấp tỉnh đã tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho 8.889 tập thể, cá nhân, tăng 24,29% so với giai đoạn 2010 – 2015. Đã có 594 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng các danh hiệu thi đua, tăng 27,94%.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo – hành động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội” giai đoạn 2020 – 2025, Đại hội đưa ra 10 nhiệm vụ 4 giải pháp để thực hiện tốt công tác TĐKT nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8 – 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 3.100 – 3.200 USD; thu nội địa tăng 8 – 9%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa địa phương tăng 8 – 9%; 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới…


Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch nước phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, chúc mừng, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn quan tâm đến một số nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TĐKT gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tới; tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác TĐKT. Cùng đó, thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các
cá nhân điển hình giai đoạn 2016 – 2020

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng 600 triệu đồng cho tỉnh Lạng Sơn phục vụ các chương trình an sinh xã hội.


Phó Chủ tịch Nuớc Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hỗ trợ chương trình hỗ trợ an sinh xã hội

Tại đại hội, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước; 7 tập thể, 23 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước

Đại hội đã thông qua danh sách 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và lãnh đạo UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

HOÀNG VƯƠNG - ĐĂNG THÙY - Báo Lạng Sơn

STT Tên File upload

Các tin khác cùng mục

Lịch công tác


Hình ảnh