Danh sách tin trong mục


Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025
Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. 20/3/2020.

Lịch công tác


Hình ảnh